A

Totalentreprenad

innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget – totalentreprenören – ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

A

Generalentreprenad

innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör – generalentreprenören – som tar hand om resten, det vill säga material och byggarbete.

A

Delad entreprenad

innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Den enklaste formen – två kontrakt – innebär att du köper själva huset av ett företag och anlitar ett annat för projektering och byggarbeten. Du kan också avtala direkt med flera olika att de ska utföra markarbeten, grundläggning, VVS och så vidare.

9

Samarbetspartners

Vi samarbetar med utvalda entreprenörer och leverantörer.

 
www.velfac.se


www.festool.se


www.finja.se

VÅRA STYRKOR

Vi är ett oberoende byggföretag som inte är knuten till ägarintressen med specifika vinstkrav. Det är en stor fördel för dig som kund. Vi väljer fritt vilka samarbetspartners som är bäst lämpade för respektive projekt. Och genom åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät av seriösa entreprenörer och leverantörer.

Vår kanske allra främsta styrka är den personliga kontakten. Vi har en smidig organisation med snabba beslutsvägar och kan alltid hålla överenskommen leverans. Även vid korta byggtider. Själva kärnan, våra arbetslag, består av engagerade, kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. Detta tillsammans med ett kontinuerligt utvecklingsarbete, fortlöpande utbildning och rutiner för kvalitetssäkring gör att vi har många nöjda kunder. Det är vi stolta över.

Med över 25 år i branschen

Våra uppdragsgivare är stora industriföretag,
affärskedjor, kommuner och privatpersoner